BE / B96

BE

BE innebär en ny behörighet och därför krävs körkortstillstånd, kunskapsprov och körprov.

Kunskapsprovet tar ca 40 minuter. Provet består av 60 frågor och för att bli godkänd krävs det att du få minst 44 rätt. Vi har förberedande tester du kan köpa som man gör online via en app ”körkort nu med elevcentralen” samt bok för släp.

Körprovet kan vi boka när ditt kunskapsprov är godkänt. Körprovet innehåller en utökad säkerhetskontroll (funktionsbeskrivning) och ett särskilt manöverprov (backning). I våra priser så ingår ekipaget du behöver vid träning samt vid körprovet.

Till körprovet behöver du kunna göra säkerhetskontroll, både på bil och släpvagn, du ska kunna koppla ihop och koppla isär, du ska kunna köra i trafik och backa i olika situationer. Allt detta hjälper vi dig att träna med vårt nya fräscha ekipage som uppfyller Trafikverkets krav för provfordon.

BE Paket;

BE boken

obegränsade datatester

säkerhetskontroll

120 min körning+manöverkörning

Lån av ekipage bil och släp vid prov. 

Pris 4.500

Körlektion 120 min kostar 1600:- 

 

B96

Utökad B (B96) är en variant av B-körkortet, men släpet får väga mer och totalvikten är högre. Den utökade B-behörigheten ger rätt att köra fordonskombinationer där bilens och släpvagnens sammanlagda totalvikt är högst 4 250 kg.

B96 krävs körprov.

B utökad (B96) paket

  • 120 min säkerhetskontroll/körlektion
  • lån av bil och släp till körprovet hos Trafikverket

Pris 3.500

Körlektion 120 min kostar 1600:-